Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I I Stortingets vedtak 13. desember 2019 nr. 264 om særavgifter til statskassen for budsjettåret 2020 om veibruksavgift på drivstoff (kap.


Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

I

I Stortingets vedtak 13. desember 2019 nr. 264 om særavgifter til statskassen for budsjettåret 2020 om veibruksavgift på drivstoff (kap. 5538 post 70, 71 og 72) romertall I gjøres følgende endring:

§ 1 tredje ledd skal lyde:

For bioetanol og biodiesel som omfattes av omsetningskravet i produktforskriften § 3-3, svares avgift med følgende beløp:

  • 1. bioetanol: kr 2,37 pr liter,

  • 2. biodiesel: kr 3,62 pr liter.

II

Endringene under I trer i kraft straks.