Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2020 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 12. desember 2019 18:32

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2020 bevilges under:

Kap.

Post

Svalbardbudsjettet

Kroner

Kroner

Utgifter

1

Tilskot til Svalbard kyrkje

70

Tilskot til Svalbard kyrkje

5 500 000

3

Tilskot til Longyearbyen lokalstyre

70

Tilskot til Longyearbyen lokalstyre

160 016 000

4

Tilskot til Svalbard Museum

70

Tilskot til Svalbard Museum

13 312 000

5

Sysselmannen (jf. kap. 3005)

1

Driftsutgifter

71 817 000

6

Sysselmannens transportteneste (jf. kap. 3006)

1

Driftsutgifter

224 100 000

7

Tilfeldige utgifter

30

Skred- og bustadtiltak, kan overførast

61 150 000

70

Diverse tilskot

1 100 000

9

Kulturminnetiltak

1

Driftsutgifter

2 142 000

11

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard

1

Driftsutgifter

1 938 000

17

Norsk Polarinstitutt – refusjon

50

Refusjon

3 811 000

18

Navigasjonsinnretningar

1

Drift og vedlikehald

5 752 000

30

Nyanlegg og større vedlikehald, aerolykter, maritime fyr

858 000

19

Meteorologisk institutt – husleige Bjørnøya og Hopen

1

Driftsutgifter

7 455 000

20

Statsbygg, Svalbard (jf. kap. 3020)

1

Driftsutgifter

2 193 000

22

Skattekontoret, Svalbard

1

Driftsutgifter

5 189 000

Sum utgifter

566 333 000

Inntekter

3005

Sysselmannen (jf. kap. 5)

1

Diverse inntekter

500 000

2

Refusjonar mv.

3 000 000

3022

Skattekontoret, Svalbard (jf. kap. 22)

1

Diverse inntekter

330 000

3030

Skattar og avgifter

70

Skattar m.m.

175 000 000

71

Utførselsavgift

700 000

72

Utmålsgebyr, årsavgift

995 000

3035

Tilskot frå statsbudsjettet

70

Tilskot

385 808 000

Sum inntekter

566 333 000