Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2020 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 12. desember 2019 18:34

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2020 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

42

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret

1

Driftsutgifter

7 500 000

1700

Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter

830 361 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, overslagsbevilgning

132 900 000

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overføres

9 467 000

71

Overføringer til andre, kan overføres

86 226 000

73

Forskning og utvikling, kan overføres

85 393 000

78

Norges tilskudd til NATOs og internasjonale driftsbudsjetter, kan overføres

349 024 000

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter, kan overføres

4 414 351 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 47

2 994 219 000

1716

Forsvarets forskningsinstitutt

51

Tilskudd til Forsvarets forskningsinstitutt

198 975 000

1720

Felleskapasiteter i Forsvaret

1

Driftsutgifter

9 473 868 000

71

Overføring til andre, kan overføres

22 739 000

1731

Hæren

1

Driftsutgifter

5 979 989 000

1732

Sjøforsvaret

1

Driftsutgifter

4 545 051 000

1733

Luftforsvaret

1

Driftsutgifter

5 992 775 000

1734

Heimevernet

1

Driftsutgifter

1 439 422 000

1735

Etterretningstjenesten

21

Spesielle driftsutgifter

2 188 783 000

1760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45

1 638 693 000

44

Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel, kan overføres

83 794 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 45

10 179 932 000

48

Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel, kan overføres

350 000 000

75

Fellesfinansierte investeringer, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet, kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 44

98 154 000

1761

Nye kampfly med baseløsning

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1761, post 45

178 076 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 45

5 863 471 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres, kan nyttes under kap. 1710, post 47

779 532 000

1790

Kystvakten

1

Driftsutgifter

1 184 726 000

1791

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter

876 527 000

1792

Norske styrker i utlandet

1

Driftsutgifter

940 928 000

70

Tilskudd Afghan National Army (ANA) Trust Fund

60 000 000

Totale utgifter

60 984 876 000

Inntekter

4700

Forsvarsdepartementet

1

Driftsinntekter

40 856 000

4710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsinntekter

3 954 288 000

47

Salg av eiendom

270 475 000

4720

Felleskapasiteter i Forsvaret

1

Driftsinntekter

404 358 000

4731

Hæren

1

Driftsinntekter

93 538 000

4732

Sjøforsvaret

1

Driftsinntekter

56 020 000

4733

Luftforsvaret

1

Driftsinntekter

111 532 000

4734

Heimevernet

1

Driftsinntekter

21 626 000

4760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

1

Driftsinntekter

33 979 000

48

Fellesfinansierte investeringer, inntekter

350 036 000

4790

Kystvakten

1

Driftsinntekter

1 158 000

4791

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsinntekter

774 340 000

4792

Norske styrker i utlandet

1

Driftsinntekter

38 919 000

4799

Militære bøter

86

Militære bøter

500 000

Totale inntekter

6 151 625 000

Relaterte forslag