Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Samtykke i godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 98/2011 av 30. april 2012 om innlemming i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 691/2011 av 6. juli 2011 om europeiske miljøøkonomiske rekneskapar.

Forslaget ble vedtatt 30. november 2012 12:02

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Stortinget samtykker i godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 98/2011 av 30. april 2012 om innlemming i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 691/2011 av 6. juli 2011 om europeiske miljøøkonomiske rekneskapar.