Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser for investeringsprosjekter Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2020 kan.

Forslaget ble vedtatt 11. desember 2019 20:04

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser for investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2020 kan:

 • 1.

  starte opp disse investeringsprosjektene:

  innenfor en kostnadsramme på:

  E16 Kvamskleiva

  748 mill. kroner

  E134 Vågsli-, Haukeli- og Svandalsflonatunnelene

  604 mill. kroner

  Delelektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen

  2 192 mill. kroner

  IC Dovrebanen: Kleverud–Sørli

  8 592 mill. kroner

Fullmakten gjelder også forpliktelser som inngås i senere budsjettår, innenfor kostnadsrammen for prosjektet. Samferdselsdepartementet gis fullmakt til å prisjustere kostnadsrammen i senere år.

 • 2.

  gjennomføre disse tidligere godkjente investeringsprosjektene:

  innenfor endret kostnadsramme på:

  E6 Helgeland nord

  2 460 mill. kroner

  Rv. 36 Skyggestein–Skjelbredstrand

  892 mill. kroner

  Follobanen, Oslo–Ski

  30 907 mill. kroner

Fullmakten gjelder også forpliktelser som inngås i senere budsjettår, innenfor kostnadsrammen for prosjektet. Samferdselsdepartementet gis fullmakt til å prisjustere kostnadsrammen i senere år.

 • 3. pådra forpliktelser som inngås i senere budsjettår, innenfor det enkelte prosjekts kostnadsramme for prosjekter som har startet opp før 2016 og er omtalt i Prop. 1 S. Samferdselsdepartementet gis fullmakt til å prisjustere kostnadsrammen i senere år.

 • 4. forplikte staten for fremtidige budsjettår ut over gitt bevilgning for prosjekter som ikke er omtalt med kostnadsramme overfor Stortinget, inntil følgende beløp:

  • a.

   Kap.

   Post

   Betegnelse

   Samlet ramme for gamle og nye forpliktelser

   Ramme for forpliktelser som forfaller hvert år

   1320

   Statens vegvesen

   30 og 31

   Investeringer, riksvei

   6 000 mill. kroner

   4 500 mill. kroner

   1352

   Jernbanedirektoratet

   72

   Planlegging nye prosjekter

   3 000 mill. kroner

   1 500 mill. kroner

   73

   Investeringer, jernbane

   3 600 mill. kroner

   2 000 mill. kroner

  • b.

   Kap.

   Post

   Betegnelse

   Samlet ramme for gamle og nye forpliktelser

   1360

   Kystverket

   21 og 30

   Investeringer

   90 mill. kroner

 • 5. forplikte staten for fremtidige budsjettår ut over gitt bevilgning for prosjekter med kostnadsanslag over 500 mill. kroner, men der kostnadsramme ikke er lagt frem for Stortinget, inntil følgende beløp:

  Kap.

  Post

  Betegnelse

  Samlet ramme for gamle og nye forpliktelser

  1320

  Statens vegvesen

  30 og 31

  Planlegging, forberedende arbeider og grunnerverv, riksvei

  500 mill. kroner

Relaterte forslag