Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Merinntektsfullmakter Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2020 kan.

Forslaget ble vedtatt 9. desember 2019 20:15

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2020 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 900, post 1

kap. 3900, post 1

kap. 900, post 21

kap. 3900, post 2

kap. 902, post 1

kap. 3902, postene 1 og 3 og kap. 5574 post 75

kap. 902, post 21

kap. 3902, post 4

kap. 903, post 1

kap. 3903, post 1

kap. 904, post 1

kap. 3904, post 2

kap. 904, post 21

kap. 3904, post 2

kap. 905, post 21

kap. 3905, post 3

kap. 910, post 1

kap. 3910, post 3

kap. 912, post 1

kap. 3912, post 1

kap. 935, post 1

kap. 3935, post 4

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

Relaterte forslag