Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen etablere en sektoravtale for havvind etter modell av den britiske Offshore Wind Sector Deal, med mål om 100 TWh årlig produksjon innen 2030. .

Forslaget ble ikke vedtatt 4. desember 2019 15:06

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

stemte for

Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen etablere en sektoravtale for havvind etter modell av den britiske Offshore Wind Sector Deal, med mål om 100 TWh årlig produksjon innen 2030.

Relaterte forslag