Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget samtykker i ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Indonesia av 16. desember 2018. .

Forslaget ble vedtatt 3. desember 2019 15:13

Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3

stemte mot

Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

Stortinget samtykker i ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Indonesia av 16. desember 2018.