Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Rammevedtak Nr.

Forslaget ble vedtatt 27. november 2019 21:44

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

Rammevedtak

Nr.

Betegnelse

Kroner

1

Statsforvaltning mv.

8 762 842 000

2

Familie og forbruker

48 464 336 000

3

Kultur mv.

22 944 849 000

4

Utenriks

43 453 635 000

5

Justis

36 346 586 000

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

16 813 998 000

7

Arbeid og sosial

474 146 343 000

8

Forsvar

54 833 251 000

9

Næring

6 930 536 000

10

Fiskeri

777 150 000

11

Landbruk

19 589 000 000

12

Olje og energi

-81 350 422 000

13

Miljø

6 090 464 000

14

Kontroll og konstitusjon

691 900 000

15

Helse

219 409 738 000

16

Utdanning og forskning

78 213 249 000

17

Transport og kommunikasjon

71 909 870 000

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

191 890 319 000

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

4 655 000 000

20

Stortinget, finansadministrasjon mv.

39 378 496 000

21

Skatter, avgifter og toll

-1 224 680 275 000

22

Utbytte mv.

-43 137 652 000

Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland

-3 866 787 000

Relaterte forslag