Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Rammevedtak Nr.

Forslaget ble ikke vedtatt 27. november 2019 21:44
Fremmet av Arbeiderpartiet

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3

stemte for

Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

Rammevedtak

Nr.

Betegnelse

Kroner

1

Statsforvaltning mv.

8 762 842 000

2

Familie og forbruker

47 838 986 000

3

Kultur mv.

23 465 349 000

4

Utenriks

43 362 135 000

5

Justis

36 873 586 000

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

17 216 698 000

7

Arbeid og sosial

475 145 343 000

8

Forsvar

55 211 351 000

9

Næring

7 622 036 000

10

Fiskeri

810 650 000

11

Landbruk

19 649 000 000

12

Olje og energi

-81 090 422 000

13

Miljø

6 900 964 000

14

Kontroll og konstitusjon

691 900 000

15

Helse

221 951 398 000

16

Utdanning og forskning

78 448 249 000

17

Transport og kommunikasjon

73 562 870 000

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

194 942 369 000

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

2 908 840 000

20

Stortinget, finansadministrasjon mv.

39 405 996 000

21

Skatter, avgifter og toll

-1 234 409 275 000

22

Utbytte mv.

-43 137 652 000

Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland

-3 866 787 000

Relaterte forslag