Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Rammevedtak Nr.

Forslaget ble ikke vedtatt 27. november 2019 21:42
Fremmet av Senterpartiet

Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d

stemte for

Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

Rammevedtak

Nr.

Betegnelse

Kroner

1

Statsforvaltning mv.

8 483 942 000

2

Familie og forbruker

48 496 786 000

3

Kultur mv.

23 177 649 000

4

Utenriks

41 065 135 000

5

Justis

36 873 386 000

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

17 298 198 000

7

Arbeid og sosial

474 566 943 000

8

Forsvar

55 388 351 000

9

Næring

7 083 836 000

10

Fiskeri

526 950 000

11

Landbruk

19 622 400 000

12

Olje og energi

-81 166 022 000

13

Miljø

5 327 304 000

14

Kontroll og konstitusjon

660 100 000

15

Helse

218 945 238 000

16

Utdanning og forskning

78 392 499 000

17

Transport og kommunikasjon

72 143 670 000

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

197 166 164 000

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

3 928 915 000

20

Stortinget, finansadministrasjon mv.

38 843 696 000

21

Skatter, avgifter og toll

-1 227 454 275 000

22

Utbytte mv.

-43 237 652 000

Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland

-3 866 787 000

Relaterte forslag