Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Rammevedtak Nr.

Forslaget ble ikke vedtatt 27. november 2019 21:40

Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

Rammevedtak

Nr.

Betegnelse

Kroner

1

Statsforvaltning mv.

8 721 842 000

2

Familie og forbruker

49 338 586 000

3

Kultur mv.

23 740 355 000

4

Utenriks

43 497 675 000

5

Justis

36 600 004 000

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

18 688 029 000

7

Arbeid og sosial

475 476 943 000

8

Forsvar

54 833 251 000

9

Næring

8 288 336 000

10

Fiskeri

804 050 000

11

Landbruk

19 580 700 000

12

Olje og energi

-81 521 422 000

13

Miljø

8 646 464 000

14

Kontroll og konstitusjon

691 900 000

15

Helse

220 105 674 000

16

Utdanning og forskning

79 395 539 000

17

Transport og kommunikasjon

71 838 870 000

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

198 895 106 000

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

3 505 000 000

20

Stortinget, finansadministrasjon mv.

38 826 196 000

21

Skatter, avgifter og toll

-1 246 000 775 000

22

Utbytte mv.

-43 137 652 000

Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland

-9 185 329 000

Relaterte forslag