Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Rammevedtak Nr.

Forslaget ble ikke vedtatt 27. november 2019 21:39

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

stemte for

Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

Rammevedtak

Nr.

Betegnelse

Kroner

1

Statsforvaltning mv.

8 945 842 000

2

Familie og forbruker

50 992 686 000

3

Kultur mv.

23 428 949 000

4

Utenriks

45 781 160 000

5

Justis

37 018 486 000

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

19 864 713 000

7

Arbeid og sosial

471 938 143 000

8

Forsvar

54 646 251 000

9

Næring

9 014 536 000

10

Fiskeri

1 439 050 000

11

Landbruk

20 682 000 000

12

Olje og energi

-79 152 922 000

13

Miljø

14 913 318 000

14

Kontroll og konstitusjon

691 900 000

15

Helse

222 064 856 000

16

Utdanning og forskning

80 657 630 000

17

Transport og kommunikasjon

70 495 870 000

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

192 165 701 000

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

6 200 000 000

20

Stortinget, finansadministrasjon mv.

39 384 496 000

21

Skatter, avgifter og toll

-1 275 718 275 000

22

Utbytte mv.

-43 845 652 000

Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland

-28 391 262 000

Relaterte forslag