Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Rammevedtak Nr.

Forslaget ble ikke vedtatt 27. november 2019 21:38
Fremmet av Rødt

Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3

stemte for

Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

Rammevedtak

Nr.

Betegnelse

Kroner

1

Statsforvaltning mv.

8 740 573 000

2

Familie og forbruker

51 109 868 000

3

Kultur mv.

23 383 479 000

4

Utenriks

43 530 683 000

5

Justis

36 988 789 000

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

18 349 457 000

7

Arbeid og sosial

477 086 343 000

8

Forsvar

54 833 251 000

9

Næring

7 504 536 000

10

Fiskeri

936 250 000

11

Landbruk

19 706 000 000

12

Olje og energi

-83 084 422 000

13

Miljø

8 307 664 000

14

Kontroll og konstitusjon

691 900 000

15

Helse

224 905 338 000

16

Utdanning og forskning

79 481 761 000

17

Transport og kommunikasjon

73 113 870 000

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

204 622 069 000

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

4 729 821 000

20

Stortinget, finansadministrasjon mv.

38 902 696 000

21

Skatter, avgifter og toll

-1 255 952 075 000

22

Utbytte mv.

-43 137 652 000

Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland

-5 249 801 000

Relaterte forslag