Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen utrede og fremme de nødvendige forslag for å forby kommersiell skoledrift, gjennom nye organisasjonsformer som tilrettelegger godt for ideell virksomhet og samtidig sikrer innsyn i skolenes pengebruk.

Forslaget ble ikke vedtatt 19. november 2019 15:05

Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen utrede og fremme de nødvendige forslag for å forby kommersiell skoledrift, gjennom nye organisasjonsformer som tilrettelegger godt for ideell virksomhet og samtidig sikrer innsyn i skolenes pengebruk.