Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Som nytt medlem til Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen velges.

Forslaget ble vedtatt 24. oktober 2019 12:22

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Som nytt medlem til Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen velges: Rigmor Aasrud.

Som nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen velges: Åsunn Lyngedal.

Som nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling velges: Tellef Inge Mørland.

Som nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa velges: Åsunn Lyngedal.