Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

1. Til Stortingets ombudsmann for forvaltningen for tidsrommet 1. februar 2020 til 31. desember 2021 velges Hanne Harlem.

Forslaget ble vedtatt 22. oktober 2019 15:02

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

  • 1. Til Stortingets ombudsmann for forvaltningen for tidsrommet 1. februar 2020 til 31. desember 2021 velges Hanne Harlem.

  • 2. Kontorsjef Bjørn Dæhlin konstitueres som Stortingets ombudsmann for forvaltningen for tidsrommet 1. til 31. januar 2020.