Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

1. Stillingen som Stortingets ombudsmann for forvaltningen utlyses på ny.

Forslaget ble ikke vedtatt 22. oktober 2019 15:02
Fremmet av Rødt og Bjørnar Moxnes

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3

stemte for

Råtekst fra Stortinget

1. Stillingen som Stortingets ombudsmann for forvaltningen utlyses på ny. 2. Kontorsjef Bjørn Dæhlin konstitueres som Stortingets ombudsmann for forvaltningen fra 1. januar 2020 inntil ny ombudsmann for forvaltningen tiltrer.