Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Legge «Nordisk samarbeid» ved protokollen.

Forslaget ble vedtatt 17. oktober 2019 14:01

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Meld. St. 23 (2018–2019) – Nordisk samarbeid – vedlegges protokollen.