Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Dokument 17 (2018–2019) – Rapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd om virksomheten 2. halvår 2017 og kalenderåret 2018 – vedlegges protokollen.

Forslaget ble vedtatt 17. oktober 2019 14:00

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Dokument 17 (2018–2019) – Rapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd om virksomheten 2. halvår 2017 og kalenderåret 2018 – vedlegges protokollen.