Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Som medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd velges for ett år.

Forslaget ble vedtatt 15. oktober 2019 10:04

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Som medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd velges for ett år:

Medlemmer:

 • 1. Martin Kolberg

 • 2. Ruth Grung

 • 3. Jorodd Asphjell

 • 4. Stein Erik Lauvås

 • 5. Ingalill Olsen

 • 6. Nina Sandberg

 • 7. Michael Tetzschner

 • 8. Bente Stein Mathisen

 • 9. Norunn Tveiten Benestad

 • 10. Marianne Synnes Emblemsvåg

 • 11. Nils Aage Jegstad

 • 12. Solveig Sundbø Abrahamsen

 • 13. Helge André Njåstad

 • 14. Solveig Horne

 • 15. Erlend Wiborg

 • 16. Heidi Greni

 • 17. Willfred Nordlund

 • 18. Freddy André Øvstegård

 • 19. Ketil Kjenseth

 • 20. Torhild Bransdal

Varamedlemmer:

For nr. 1–6:

 • 1. Øystein Langholm Hansen

 • 2. Tuva Moflag

 • 3. Masud Gharahkhani

 • 4. Jette F. Christensen

 • 5. Tellef Inge Mørland

 • 6. Siri Gåsemyr Staalesen

For nr. 7–12:

 • 7. Trond Helleland

 • 8. Svein Harberg

 • 9. Marianne Haukland

 • 10. Liv Kari Eskeland

 • 11. Vetle Wang Soleim

 • 12. Olemic Thommesen

For nr. 13–15:

 • 13. Himanshu Gulati

 • 14. Gisle Meininger Saudland

 • 15. Tor André Johnsen

For nr. 16–17:

 • 16. Ole André Myhrvold

 • 17. Åslaug Sem-Jacobsen

For nr. 18:

Solfrid Lerbrekk

For nr. 19:

Grunde Almeland

For nr. 20:

Tore Storehaug