Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Utenriks- og forsvarskomiteen avgir innstilling om svalbardbudsjettet.

Forslaget ble vedtatt 15. oktober 2019 10:03

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Utenriks- og forsvarskomiteen avgir innstilling om svalbardbudsjettet.