Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Prop. 1 LS (2019–2020) Skatter, avgifter og toll 2020 behandles av finanskomiteen, jf. rammeområde 21, med unntak av forslag til vedtak om inntekter ved tildeling av tillatelser (kap.

Forslaget ble vedtatt 15. oktober 2019 10:03

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Prop. 1 LS (2019–2020) Skatter, avgifter og toll 2020 behandles av finanskomiteen, jf. rammeområde 21, med unntak av forslag til vedtak om inntekter ved tildeling av tillatelser (kap. 5309, post 29) som behandles under rammeområde 19.