Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Kap. 2800/5800 Statens pensjonsfond utland, kap.

Forslaget ble vedtatt 15. oktober 2019 10:03

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Kap. 2800/5800 Statens pensjonsfond utland, kap. 5999 Statslånemidler, statsbudsjettets 90–99-poster, forslag til vedtak II og III under Andre fullmakter, III nr. 1, nr. 2 og nr. 3 under Utenriksdepartementet, III og VIII under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, III og IV nr. 3 og nr. 5 under Nærings- og fiskeridepartementet og IV nr. 2 under Olje- og energidepartementet behandles av finanskomiteen utenfor rammeområdene.