Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Som nytt varamedlem til styret for Domstoladministrasjonen velges for den inneværende valgperioden frem til 31. juli 2021: Ingebrigt S. Sørfonn, Fitjar.

Forslaget ble vedtatt 15. oktober 2019 10:03

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Som nytt varamedlem til styret for Domstoladministrasjonen velges for den inneværende valgperioden frem til 31. juli 2021: Ingebrigt S. Sørfonn, Fitjar.