Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Fullmakt til å pådra staten plikter for investeringsprosjekt Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2019 kan.

Forslaget ble vedtatt 20. juni 2019 19:58

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

Fullmakt til å pådra staten plikter for investeringsprosjekt

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2019 kan:

 • 1.

  Starte opp desse investeringsprosjekta:

  innanfor ei kostnadsramme på:

  E39 Betna–Vinjeøra–Stormyra

  2 460 mill. kroner

  Rv. 706 Nydalsbrua med tilknytingar

  1 380 mill. kroner

  IC Vestfoldbana: Drammen–Kobbervikdalen

  14 645 mill. kroner

  IC Vestfoldbana: Nykirke–Barkåker

  7 576 mill. kroner

 • 2.

  Gjennomføre dette tidlegare godkjende investeringsprosjektet:

  innanfor ei endra kostnadsramme på:

  E6 Tømmernes-, Forså-, Fagernes-, Larsberg-, Skardal- og Isfjelltunnelane

  765 mill. kroner

Fullmaktene over om å forplikte staten i desse investeringsprosjekta gjeld òg forpliktingar som blir inngåtte i seinare budsjettår, innanfor kostnadsramma for det einskilde prosjekt. Samferdselsdepartementet får fullmakt til å prisjustere kostnadsramma seinare år.