Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet for 2019 gjøres følgende endringer

Forslaget ble vedtatt 19. juni 2019 22:52

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2019 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med

2 981 000

fra kr 24 033 000 til kr 27 014 000

50

Tilskudd til Landbrukets utviklingsfond, økes med

60 380 000

fra kr 1 133 553 000 til kr 1 193 933 000

70

Markedsregulering, kan overføres, reduseres med

15 777 000

fra kr 302 062 000 til kr 286 285 000

73

Pristilskudd, overslagsbevilgning, økes med

74 820 000

fra kr 3 611 045 000 til kr 3 685 865 000

74

Direkte tilskudd, kan overføres, reduseres med

86 347 000

fra kr 9 024 159 000 til kr 8 937 812 000

77

Utviklingstiltak, kan overføres, reduseres med

3 404 000

fra kr 264 280 000 til kr 260 876 000

78

Velferdsordninger, kan overføres, reduseres med

32 653 000

fra kr 1 518 391 000 til kr 1 485 738 000