Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet for 2019 gjøres følgende endringer

Forslaget ble vedtatt 19. juni 2019 22:53

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2019 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

1142

Landbruksdirektoratet

71

Omstillingstiltak i Indre Finnmark, kan overføres, reduseres med

2 800 000

fra kr 4 524 000 til kr 1 724 000

1151

Til gjennomføring av reindriftsavtalen

51

Tilskudd til Utviklings- og investeringsfondet økes med

2 800 000

fra kr 33 900 000 til kr 36 700 000.

75

Kostnadssenkende og direkte tilskudd, kan overføres, økes med

300 000

fra kr 79 100 000 til kr 79 400 000

79

Velferdsordninger, kan overføres, reduseres med

300 000

fra kr 2 600 000 til kr 2 300 000