Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen i løpet av høsten 2019 legge fram en plan med sikte på en gradvis innføring av et skolemåltid i grunnskolen med følgende forutsetninger

Forslaget ble ikke vedtatt 17. juni 2019 17:34
Fremmet av Senterpartiet

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d

stemte for

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen i løpet av høsten 2019 legge fram en plan med sikte på en gradvis innføring av et skolemåltid i grunnskolen med følgende forutsetninger:

  • a) Skoleeier skal utforme tilbudet i samarbeid mellom hjem, elever, skole og kommune.

  • b) Kommunene skal kompenseres for merutgiftene, og det skal kunne kreves egenandel.

  • c) Kommunene skal legge til rette slik at alle elever omfattes av ordningen.»