Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen utsette behandling og inngåelse av en klimaavtale med EU inntil alle konsekvenser knyttet til norsk skog- og jordbruk er klarlagt.

Forslaget ble ikke vedtatt 17. juni 2019 17:30
Fremmet av Senterpartiet

Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5

stemte for

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen utsette behandling og inngåelse av en klimaavtale med EU inntil alle konsekvenser knyttet til norsk skog- og jordbruk er klarlagt.