Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I I lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift gjøres følgende endring

Forslaget ble ikke vedtatt 14. juni 2019 13:04
Fremmet av Arbeiderpartiet

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3

stemte for

Råtekst fra Stortinget

I

I lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift gjøres følgende endring:

§ 3-3 oppheves.

II

Endringene under I trer i kraft 1. september 2019.