Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å erstatte nullvekstmålet i samferdselspolitikken med et mål om 5 prosent årlig nedgang i biltrafikken i storbyområdene fra dagens nivå.

Forslaget ble ikke vedtatt 14. juni 2019 00:12

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å erstatte nullvekstmålet i samferdselspolitikken med et mål om 5 prosent årlig nedgang i biltrafikken i storbyområdene fra dagens nivå.

Relaterte forslag