Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å øke den statlige finansieringen av store kollektivprosjekter i storbyområder til 80 prosent.

Forslaget ble ikke vedtatt 14. juni 2019 00:11

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3

stemte for

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å øke den statlige finansieringen av store kollektivprosjekter i storbyområder til 80 prosent.

Relaterte forslag