Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Prop. 95 L (2018–2019) Endringer i akvakulturloven (tilpasning av produksjon av hensyn til miljøet) sendes tilbake til regjeringen.

Forslaget ble ikke vedtatt 14. juni 2019 00:08

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

stemte for

Råtekst fra Stortinget

Prop. 95 L (2018–2019) Endringer i akvakulturloven (tilpasning av produksjon av hensyn til miljøet) sendes tilbake til regjeringen.