Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen sikre at kompensasjonsordningene til pelsdyrnæringen blir innrettet på en slik måte at de gir incentiver til rask nedtrapping og avvikling av pelsdyrholdet framfor full drift frem til 2025. .

Forslaget ble ikke vedtatt 14. juni 2019 00:02

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen sikre at kompensasjonsordningene til pelsdyrnæringen blir innrettet på en slik måte at de gir incentiver til rask nedtrapping og avvikling av pelsdyrholdet framfor full drift frem til 2025.