Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2020 fremme forslag om å overføre 65 mrd.

Forslaget ble ikke vedtatt 6. juni 2019 16:28

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

stemte for

Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2020 fremme forslag om å overføre 65 mrd. kroner fra Statens pensjonsfond utland til FNs grønne klimafond.

Relaterte forslag