Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Legge «Riksrevisjonens undersøkelse av anskaffelsen og innfasingen av maritime helikoptre til Forsvaret (NH90)» ved protokollen.

Forslaget ble vedtatt 7. mai 2019 14:55

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Dokument 3:3 (2018–2019) – Riksrevisjonens undersøkelse av anskaffelsen og innfasingen av maritime helikoptre til Forsvaret (NH90) – vedlegges protokollen