Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Legge «Riksrevisjonens undersøkelse av anskaffelsen og innfasingen av maritime helikoptre til Forsvaret (NH90)» ved protokollen.

Forslaget ble vedtatt 7. mai 2019 14:55

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Dokument 3:3 (2018–2019) – Riksrevisjonens undersøkelse av anskaffelsen og innfasingen av maritime helikoptre til Forsvaret (NH90) – vedlegges protokollen