Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber presidentskapet sørge for at det blir utarbeidet et nytt forslag til sivilombudsmannslov, med føringene gitt i denne innstillingen.

Forslaget ble vedtatt 7. mai 2019 14:55

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber presidentskapet sørge for at det blir utarbeidet et nytt forslag til sivilombudsmannslov, med føringene gitt i denne innstillingen.