Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

I statsbudsjettet for 2019 blir det gjort følgende endringer

Forslaget ble vedtatt 29. april 2019 18:45

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2019 blir det gjort følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

601

Utredningsvirksomhet, forskning m.m.

22 (Ny)

Kunnskapsutvikling i IA-avtalen m.m., kan overføres, bevilges med

81 000 000

70

Tilskudd, forhøyes med

2 000 000

fra kr 34 730 000 til kr 36 730 000

605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Driftsutgifter, forhøyes med

10 660 000

fra kr 11 671 125 000 til kr 11 681 785 000

22

Forsknings- og utredningsaktiviteter, forhøyes med

3 000 000

fra kr 54 185 000 til kr 57 185 000

640

Arbeidstilsynet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

45 000 000

fra kr 639 500 000 til kr 684 500 000

643

Statens arbeidsmiljøinstitutt

50

Statstilskudd, forhøyes med .

25 000 000

fra kr 124 875 000 til kr 149 875 000

2650

Sykepenger

73

Tilskudd til tilretteleggingstiltak mv., kan overføres, nedsettes med

268 660 000

fra kr 268 660 000 til kr 0

76 (Ny)

Tilskudd til ekspertbistand og kompetansetiltak for

sykmeldte, kan overføres, bevilges med

102 000 000