Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen umiddelbart sette en stopper for alle forsøk på å trekke den ekstra bostøtteutbetalingen for høye strømregninger fra på økonomisk sosialhjelp, eller andre ytelser, slik vi allerede har sett eksempel på i brev fra Nav Sandnes datert 12. april 2019. .

Forslaget ble ikke vedtatt 25. april 2019 12:36

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen umiddelbart sette en stopper for alle forsøk på å trekke den ekstra bostøtteutbetalingen for høye strømregninger fra på økonomisk sosialhjelp, eller andre ytelser, slik vi allerede har sett eksempel på i brev fra Nav Sandnes datert 12. april 2019.