Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen legge fram forslag som gjennomfører prinsippet om pensjon fra første krone.

Forslaget ble ikke vedtatt 7. februar 2019 13:24
Fremmet av Senterpartiet

Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d

stemte for

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen legge fram forslag som gjennomfører prinsippet om pensjon fra første krone. Denne endringen skal forberedes av et partssammensatt utvalg som ivaretar dette prinsippet.