Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet for 2018 gjøres følgende endringer

Forslaget ble vedtatt 19. desember 2018 11:03

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2018 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

21

Statsrådet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 800 000

fra kr 181 061 000 til kr 182 861 000

43

Stortingets ombudsmann for forvaltningen:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

3 500 000

fra kr 84 810 000 til kr 88 310 000

252

EUs utdannings- og ungdomsprogram:

70

Tilskudd, forhøyes med

23 779 000

fra kr 520 698 000 til kr 544 477 000

1600

Finansdepartementet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

5 000 000

fra kr 377 072 000 til kr 382 072 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

2 000 000

fra kr 77 483 000 til kr 75 483 000

1605

Direktoratet for økonomistyring:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

14 100 000

fra kr 501 844 000 til kr 515 944 000

1618

Skatteetaten:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

12 500 000

fra kr 5 934 435 000 til kr 5 921 935 000

1632

Kompensasjon for merverdiavgift:

61

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning, forhøyes med

500 000 000

fra kr 23 650 000 000 til kr 24 150 000 000

72

Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning, nedsettes med

25 000 000

fra kr 2 100 000 000 til kr 2 075 000 000

1633

Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift:

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med

200 000 000

fra kr 6 288 633 000 til kr 6 488 633 000

1650

Statsgjeld, renter mv.:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 815 000

fra kr 43 015 000 til kr 41 200 000

89

Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning, forhøyes med

1 361 600 000

fra kr 8 872 400 000 til kr 10 234 000 000

1651

Statsgjeld, avdrag og innløsning:

98

Avdrag på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning, forhøyes med

14 399 000 000

fra kr 20 000 000 000 til kr 34 399 000 000

2309

Tilfeldige utgifter:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

4 263 437 000

fra kr 4 313 437 000 til kr 50 000 000

2315

Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

140 271 000

fra kr 140 271 000 til kr 0

2800

Statens pensjonsfond utland:

50

Overføring til fondet, forhøyes med

75 863 000 000

fra kr 183 049 000 000 til kr 258 912 000 000

Inntekter

3024

Regjeringsadvokaten:

1

Erstatning for utgifter i rettssaker, forhøyes med

55 500 000

fra kr 18 500 000 til kr 74 000 000

4605

Direktoratet for økonomistyring:

1

Økonomitjenester, forhøyes med

14 100 000

fra kr 87 600 000 til kr 101 700 000

4618

Skatteetaten:

1

Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr, forhøyes med

13 000 000

fra kr 77 000 000 til kr 90 000 000

3

Andre inntekter, nedsettes med

6 000 000

fra kr 37 027 000 til kr 31 027 000

85

Misligholdte lån i Statens lånekasse for utdanning, nedsettes med

10 000 000

fra kr 240 000 000 til kr 230 000 000

86

Bøter, inndragninger mv., nedsettes med

139 500 000

fra kr 1 489 500 000 til kr 1 350 000 000

88

Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret, nedsettes med

32 600 000

fra kr 262 600 000 til kr 230 000 000

5501

Skatter på formue og inntekt:

70

Trinnskatt, formuesskatt mv., forhøyes med

904 000 000

fra kr 66 396 000 000 til kr 67 300 000 000

72

Fellesskatt, forhøyes med

3 769 000 000

fra kr 178 131 000 000 til kr 181 900 000 000

5502

Finansskatt:

70

Skatt på lønn, forhøyes med

160 000 000

fra kr 1 840 000 000 til kr 2 000 000 000

71

Skatt på overskudd, forhøyes med

180 000 000

fra kr 460 000 000 til kr 640 000 000

5506

Avgift av arv og gaver:

(NY)

70

Avgift, bevilges med

80 000 000

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum:

71

Ordinær skatt på formue og inntekt, forhøyes med

7 200 000 000

fra kr 31 300 000 000 til kr 38 500 000 000

72

Særskatt på oljeinntekter, forhøyes med

17 900 000 000

fra kr 52 900 000 000 til kr 70 800 000 000

74

Arealavgift mv., forhøyes med

400 000 000

fra kr 1 300 000 000 til kr 1 700 000 000

5508

Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen:

70

CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen, nedsettes med

400 000 000

fra kr 5 600 000 000 til kr 5 200 000 000

5509

Avgift på utslipp av NOx i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen:

70

Avgift, nedsettes med

3 000 000

fra kr 5 000 000 til kr 2 000 000

5511

Tollinntekter:

70

Toll, forhøyes med

80 000 000

fra kr 3 200 000 000 til kr 3 280 000 000

71

Auksjonsinntekter fra tollkvoter, forhøyes med

25 000 000

fra kr 250 000 000 til kr 275 000 000

5521

Merverdiavgift:

70

Merverdiavgift, forhøyes med

2 495 000 000

fra kr 291 505 000 000 til kr 294 000 000 000

5526

Avgift på alkohol:

70

Avgift på alkohol, forhøyes med

407 000 000

fra kr 13 793 000 000 til kr 14 200 000 000

5531

Avgift på tobakkvarer mv.:

70

Avgift på tobakkvarer mv., nedsettes med

300 000 000

fra kr 7 100 000 000 til kr 6 800 000 000

5536

Avgift på motorvogner mv.:

71

Engangsavgift, nedsettes med

940 000 000

fra kr 15 940 000 000 til kr 15 000 000 000

72

Trafikkforsikringsavgift, nedsettes med

200 000 000

fra kr 7 100 000 000 til kr 6 900 000 000

73

Vektårsavgift, nedsettes med

10 000 000

fra kr 350 000 000 til kr 340 000 000

75

Omregistreringsavgift, nedsettes med

30 000 000

fra kr 1 450 000 000 til kr 1 420 000 000

5538

Veibruksavgift på drivstoff:

70

Veibruksavgift på bensin, forhøyes med

500 000 000

fra kr 5 100 000 000 til kr 5 600 000 000

71

Veibruksavgift på autodiesel, forhøyes med

800 000 000

fra kr 9 900 000 000 til kr 10 700 000 000

72

Veibruksavgift på naturgass og LPG, nedsettes med

2 000 000

fra kr 8 000 000 til kr 6 000 000

5541

Avgift på elektrisk kraft:

70

Avgift på elektrisk kraft, forhøyes med

100 000 000

fra kr 11 100 000 000 til kr 11 200 000 000

5542

Avgift på mineralolje mv.:

70

Grunnavgift på mineralolje mv., forhøyes med

200 000 000

fra kr 1 700 000 000 til kr 1 900 000 000

71

Avgift på smøreolje mv., forhøyes med

1 000 000

fra kr 115 000 000 til kr 116 000 000

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.:

70

CO2-avgift, forhøyes med .

761 000 000

fra kr 7 939 000 000 til kr 8 700 000 000

71

Svovelavgift, nedsettes med

2 000 000

fra kr 10 000 000 til kr 8 000 000

5547

Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier:

70

Trikloreten (TRI), nedsettes med

1 000 000

fra kr 1 000 000 til kr 0

71

Tetrakloreten (PER), nedsettes med

600 000

fra kr 1 000 000 til kr 400 000

5548

Miljøavgift på visse klimagasser:

70

Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK), nedsettes med

160 000 000

fra kr 560 000 000 til kr 400 000 000

5549

Avgift på utslipp av NOx:

70

Avgift på utslipp av NOx, forhøyes med

7 000 000

fra kr 50 000 000 til kr 57 000 000

5551

Avgifter knyttet til mineralvirksomhet:

70

Avgift knyttet til andre undersjøiske naturforekomster enn petroleum, forhøyes med

200 000

fra kr 1 000 000 til kr 1 200 000

71

Årsavgift knyttet til mineraler, forhøyes med

2 000 000

fra kr 2 000 000 til kr 4 000 000

5555

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.:

70

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv., nedsettes med

320 000 000

fra kr 2 520 000 000 til kr 2 200 000 000

5556

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.:

70

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv., nedsettes med

270 000 000

fra kr 3 170 000 000 til kr 2 900 000 000

5557

Avgift på sukker mv.:

70

Avgift på sukker mv., nedsettes med

20 000 000

fra kr 210 000 000 til kr 190 000 000

5559

Avgift på drikkevareemballasje:

71

Miljøavgift på kartong, forhøyes med

14 000 000

fra kr 40 000 000 til kr 54 000 000

72

Miljøavgift på plast, forhøyes med

3 000 000

fra kr 35 000 000 til kr 38 000 000

73

Miljøavgift på metall, nedsettes med

1 000 000

fra kr 10 000 000 til kr 9 000 000

74

Miljøavgift på glass, forhøyes med

14 000 000

fra kr 80 000 000 til kr 94 000 000

5561

Flypassasjeravgift:

70

Flypassasjeravgift, forhøyes med

95 000 000

fra kr 1 850 000 000 til kr 1 945 000 000

5565

Dokumentavgift:

70

Dokumentavgift, forhøyes med

50 000 000

fra kr 9 300 000 000 til kr 9 350 000 000

5584

Andre avgifter:

(NY)

70

Etterslep, netto tilbakebetaling av utgåtte avgifter, bevilges med

-740 000

5605

Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer:

80

Av statskassens foliokonto i Norges Bank, forhøyes med

722 500 000

fra kr 847 500 000 til kr 1 570 000 000

82

Av innenlandske verdipapirer, forhøyes med

627 000 000

fra kr 1 341 000 000 til kr 1 968 000 000

83

Av alminnelige fordringer, forhøyes med

5 000 000

fra kr 25 000 000 til kr 30 000 000

84

Av driftskreditt til statsbedrifter, forhøyes med

36 300 000

fra kr 16 700 000 til kr 53 000 000

5692

Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank:

85

Utbytte, nedsettes med

186 000

fra kr 112 200 000 til kr 112 014 000

5700

Folketrygdens inntekter:

71

Trygdeavgift, nedsettes med

213 000 000

fra kr 144 613 000 000 til kr 144 400 000 000

72

Arbeidsgiveravgift, forhøyes med

595 000 000

fra kr 182 205 000 000 til kr 182 800 000 000

5800

Statens pensjonsfond utland:

50

Overføring fra fondet, nedsettes med

29 852 208 000

fra kr 255 366 019 000 til kr 225 513 811 000

5999

Statslånemidler:

90

Lån, forhøyes med

8 655 572 000

fra kr -62 450 758 000 til kr -53 795 186 000