Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet for 2018 gjøres følgende endringer

Forslaget ble vedtatt 18. desember 2018 23:25

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3

stemte mot

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2018 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

291

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

21

Spesielle driftsutgifter – kunnskapsutvikling, kan overføres, forhøyes med

1 800 000

fra kr 46 072 000 til kr 47 872 000

60

Integreringstilskudd, kan overføres, forhøyes med

329 300 000

fra kr 11 399 132 000 til kr 11 728 432 000

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning, forhøyes med

149 400 000

fra kr 2 872 949 000 til kr 3 022 349 000

62

Kommunale innvandrertiltak, nedsettes med

1 800 000

fra kr 199 506 000 til kr 197 706 000

71

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet, nedsettes med

900 000

fra kr 110 702 000 til kr 109 802 000

292

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nedsettes med

82 400 000

fra kr 2 012 393 000 til kr 1 929 993 000

Inntekter

3291

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

1

Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

6 100 000

fra kr 220 175 000 til kr 214 075 000

2

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

11 200 000

fra kr 51 782 000 til kr 40 582 000

3292

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

4 900 000

fra kr 20 962 000 til kr 16 062 000