Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Fullmakter til å forplikte staten for investeringsprosjekt Stortinget samtykkjer i at Samferdselsdepartementet i 2018 kan.

Forslaget ble vedtatt 18. desember 2018 23:28

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Fullmakter til å forplikte staten for investeringsprosjekt

Stortinget samtykkjer i at Samferdselsdepartementet i 2018 kan:

1.

starte opp dette investeringsprosjektet:

innanfor ei kostnadsramme på:

E10/rv. 85 Myrland-, Sløverfjord-, Rørvikskaret-, Nappstraumen-, Seljeli- og Sigerfjordtunnelane

763 mill. kroner

2.

gjennomføre investeringsprosjekta:

innanfor ei ny kostnadsramme på:

E6 Nordbytunnelen, fase 2

581 mill. kroner

E16 Gudvanga- og Flenjatunnelane

750 mill. kroner

E6 Forså-, Fagernes-, Larsberg-, Skardal- og Isfjelltunnelane

685 mill. kroner

Rv. 13 Deildo

590 mill. kroner

3.

gjennomføre desse tidlegare godkjende

investeringsprosjekta:

innanfor ei endra kostnadsramme på:

Rv. 110 Ørebekk–Simo

900 mill. kroner

E39 Dregebø–Grytås og Birkeland–Sande nord

825 mill. kroner

E69 Skarvbergtunnelen

918 mill. kroner

Fullmaktene over om å forplikte staten i investeringsprosjekt gjeld òg forpliktingar som blir inngåtte i seinare budsjettår, innanfor kostnadsramma for prosjektet. Samferdselsdepartementet blir gitt fullmakt til å prisjustere kostnadsrammene i seinare år.