Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

I statsbudsjettet for 2018 blir det gjort følgjande endringar.

Forslaget ble ikke vedtatt 18. desember 2018 23:27
Fremmet av Arbeiderpartiet

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3

stemte for

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2018 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

1300

Samferdselsdepartementet

70

Tilskot til internasjonale organisasjonar, blir redusert med

5 800 000

frå kr 45 200 000 til kr 39 400 000

1310

Flytransport

70

Kjøp av innanlandske flyruter, kan overførast, blir redusert med

40 000 000

frå kr 729 100 000 til kr 689 100 000

1320

Statens vegvesen

23

Drift og vedlikehald av riksvegar, trafikant- og køyretøytilsyn m.m., kan overførast, kan nyttast under post 29, post 30, post 31 og post 72,blir auka med

5 200 000

frå kr 11 788 344 000 til kr 11 793 544 000

36

E16 over Filefjell, kan overførast,blir auka med

130 000 000

frå kr 119 100 000 til kr 249 100 000

72

Kjøp av riksvegferjetenester, kan overførast, kan nyttast under post 23 og post 30,blir redusert med

14 200 000

frå kr 1 241 300 000 til kr 1 227 100 000

1352

Jernbanedirektoratet

70

Persontransport med tog, kan overførast, blir auka med

450 000 000

frå kr 3 484 100 000 til kr 3 934 100 000

71

Kjøp av infrastrukturtenester – drift og vedlikehald, kan overførast, kan nyttast under post 72, post 73 og post 74, blir redusert med

450 000 000

frå kr 8 225 456 000 til kr 7 775 456 000

1360

Kystverket

30

Nyanlegg og større vedlikehald, kan overførast, blir auka med

frå kr 415 400 000 til kr 490 400 000

75 000 000

72

Tilskot til overføring av gods frå veg til sjø, kan overførast, blir redusert med

57 000 000

frå kr 75 200 000 til kr 18 200 000

1370

Posttenester

70

Kjøp av post- og banktenester, blir auka med

15 400 000

frå kr 603 700 000 til kr 619 100 000

Inntekter

4320

Statens vegvesen

2

Diverse gebyr, blir auka med

100 000 000

frå kr 437 653 000 til kr 537 653 000

5577

Sektoravgifter under Samferdselsdepartementet

74

Sektoravgifter Kystverket, blir auka med

9 470 000

frå kr 767 600 000 til kr 777 070 000

75

Sektoravgifter Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit, blir auka med

3 290 000

frå kr 209 808 000 til kr 213 098 000