Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet 2018 gjøres følgende endringer

Forslaget ble vedtatt 18. desember 2018 23:23

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet 2018 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

530

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

30

Prosjektering av bygg, kan overføres, nedsettes med

4 000 000

fra kr 57 598 000 til kr 53 598 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

4 000 000

fra kr 161 000 000 til kr 165 000 000

2445

Statsbygg

33

Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med

230 000 000

fra kr 2 844 486 000 til kr 2 614 486 000

34

Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres, forhøyes med

50 000 000

fra kr 500 000 000 til kr 550 000 000

540

Direktoratet for forvaltning og IKT

01

Driftsutgifter, forhøyes med

770 000

fra kr 278 815 000 til kr 279 585 000

27

Opplæringskontoret OK stat, forhøyes med

1 550 000

fra kr 3 493 000 til kr 5 043 000

567

Nasjonale minoriteter

60

Tiltak for rom, kan overføres, nedsettes med

200 000

fra kr 2 437 000 til kr 2 237 000

70

Tilskudd til nasjonale minoriteter, forhøyes med

200 000

fra kr 7 293 000 til kr 7 493 000

571

Rammetilskudd til kommuner

60

Innbyggertilskudd, forhøyes med

50 000 000

fra kr 125 643 888 000 til kr 125 693 888 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd, forhøyes med

109 000 000

fra kr 32 589 545 000 til kr 32 698 545 000

575

Ressurskrevende tjenester

60

Toppfinansieringsordning, overslagsbevilgning, nedsettes med

329 976 000

fra kr 9 655 582 000 til kr 9 325 606 000

578

Valgdirektoratet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

5 000 000

fra kr 55 697 000 til kr 50 697 000

579

Valgutgifter

1

Driftsutgifter, nedsettes med

2 000 000

fra kr 11 242 000 til kr 9 242 000

580

Bostøtte

70

Bostøtte, overslagsbevilgning, nedsettes med

70 000 000

fra kr 2 777 155 000 til kr 2 707 155 000

581

Bolig- og bomiljøtiltak

76

Tilskudd til utleieboliger, kan overføres, nedsettes med

160 600 000

fra kr 843 738 000 til kr 683 138 000

2412

Husbanken

72

Rentestøtte, forhøyes med

600 000

fra kr 4 500 000 til kr 5 100 000

90

Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning, forhøyes med

1 400 000 000

fra kr 15 030 000 000 til kr 16 430 000 000

595

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 595 post 21 og 45, forhøyes med

17 914 000

fra kr 896 102 000 til kr 914 016 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under kap. 595 post 1 og 45, forhøyes med

48 743 000

fra kr 277 205 000 til kr 325 948 000

Inntekter

3540

Direktoratet for forvaltning og IKT

2

Opplæringskontoret OK stat, forhøyes med

2 320 000

fra kr 5 281 000 til kr 7 601 000

5312

Husbanken

1

Gebyrer m.m., nedsettes med

300 000

fra kr 10 524 000 til kr 10 224 000

11

Tilfeldige inntekter, forhøyes med

53 000 000

fra kr 102 700 000 til kr 155 700 000

90

Avdrag, forhøyes med

700 000 000

fra kr 11 590 000 000 til kr 12 290 000 000

3595

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

1

Gebyrinntekter tinglysing, nedsettes med

5 000 000

fra kr 418 540 000 til kr 413 540 000

2

Salg og abonnement m.m., forhøyes med

18 789 000

fra kr 97 177 000 til kr 115 966 000

3

Samfinansiering, forhøyes med

20 525 000

fra kr 293 339 000 til kr 313 864 000