Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen utrede en plan for hvordan alle Fylkesmannens oppgaver som krever politisk skjønn overføres til fylkeskommunen, med unntak av jordvern, slik at Fylkesmannen blir et rent tilsyns-, kontroll- og klageorgan.

Forslaget ble ikke vedtatt 18. desember 2018 23:20

Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d

stemte for

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen utrede en plan for hvordan alle Fylkesmannens oppgaver som krever politisk skjønn overføres til fylkeskommunen, med unntak av jordvern, slik at Fylkesmannen blir et rent tilsyns-, kontroll- og klageorgan.

Relaterte forslag