Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen utrede en plan for hvordan følgende oppgaver og myndighet skal overføres til regionalt folkevalgt nivå

Forslaget ble ikke vedtatt 18. desember 2018 23:20

Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d

stemte for

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen utrede en plan for hvordan følgende oppgaver og myndighet skal overføres til regionalt folkevalgt nivå: 1. Ansvaret for det statlige barnevernet gjennom Bufetat 2. Ansvaret for familievernet 3. Ansvaret for de distriktspsykiatriske klinikkene - DPS 4. Regionapparatet til Innovasjon Norge 5. Deler av Forskningsrådets programmer 6. Festivalstøtte fra Kulturrådet 7. Kulturminnevernet

Relaterte forslag