Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Stortinget ber regjeringen utrede en plan for hvordan følgende oppgaver og myndighet skal overføres til regionalt folkevalgt nivå

Forslaget ble ikke vedtatt 18. desember 2018 23:20

Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d

stemte for

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen utrede en plan for hvordan følgende oppgaver og myndighet skal overføres til regionalt folkevalgt nivå: 1. Ansvaret for det statlige barnevernet gjennom Bufetat 2. Ansvaret for familievernet 3. Ansvaret for de distriktspsykiatriske klinikkene - DPS 4. Regionapparatet til Innovasjon Norge 5. Deler av Forskningsrådets programmer 6. Festivalstøtte fra Kulturrådet 7. Kulturminnevernet

Relaterte forslag