Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om at fylkeskommunen tar over Fylkesmannens oppgaver knyttet til fellingstillatelser for rovdyr.

Forslaget ble ikke vedtatt 18. desember 2018 23:20
Fremmet av Senterpartiet

Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d

stemte for

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om at fylkeskommunen tar over Fylkesmannens oppgaver knyttet til fellingstillatelser for rovdyr.

Relaterte forslag