Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen gjennomføre en evaluering av ordningen som er i samsvar med forutsetningen gitt i 2007, og at denne også må inneholde en vurdering av konsekvensene ordningen med nasjonale laksevassdrag og laksefjorder har for sjømatproduksjonen, havbruksnæringen, samt annen næringsaktivitet.

Forslaget ble ikke vedtatt 18. desember 2018 23:14
Fremmet av Senterpartiet

Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d

stemte for

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen gjennomføre en evaluering av ordningen som er i samsvar med forutsetningen gitt i 2007, og at denne også må inneholde en vurdering av konsekvensene ordningen med nasjonale laksevassdrag og laksefjorder har for sjømatproduksjonen, havbruksnæringen, samt annen næringsaktivitet.

Relaterte forslag